หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จัดชุดครูฝึก จำนวน 2 ชุด ทำการฝึกซักซ้อมการสวนสนามให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562