#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
มณฑลทหารบกที่27 จัดชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง
เช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว ลงพื้นที่นาของ นาย สมบัติ อุตรา และนาง ละมุล จอมประโคน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้รถเกี่ยวข้าวที่ได้รับมอบจากกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่รับผิดชอบในราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เพียงไร่ละ 400 บาท โดยการใช้กำลังพลที่มีความสามารถในการขับรถเกี่ยวข้าว ช่วยดูแล และเป็นหน่วยประสานงานติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ โดยการคัดเลือกจัดคิวเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาดเล็ก ไม่สามารถลงไปเกี่ยวในพื้นที่ที่มีน้ำขังมาก จึงอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ควบคุม เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยในวันนี้ได้เกี่ยวข้าวในที่นาของเกษตรกรบ้านหนองเรือ จำนวน 2 ราย บนเนื้อที่ 16 ไร่ ได้ข้าว 6,000 กิโลกรัม สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของพื้นที่นา เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายไร่ละ 200- 300 บาท สำหรับโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ไปจนสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว