มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”
เช้าวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” โดยได้บรรยายให้กับกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 200 คน โดยมี พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นผู้ให้ความรู้ทางธรรม เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายเพิ่มมากขึ้น กล่อมเกลาจิตใจให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคม สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป