วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.20 นาฬิกา ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ให้การต้อนรับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยและส่วนราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด