ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (15 ธันวาคม 2562) เวลา 05.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใส่ใจสุขภาพให้ความสำคัญกับการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และเพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7,022 คน และนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 1,404,400 บาท โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศนักกีฬาชาย รายการ เดิน วิ่งในครั้งนี้ด้วย