มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีเปิดการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพลร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามคำสั่งมณฑลทหารบกที่ 27 ที่ 848/ 2563 เรื่อง การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดให้มีการฝึกเฉพาะหน้าที่ให้กับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 จำนวน 120 นาย ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดย แยกผู้เข้ารับการฝึกออกเป็น 3 พวก ดังนี้ 1. พวกอาวุธ 2. พวกยานยนต์ 3. พวกสื่อสาร ส่วนทหารใหม่ที่สังกัดโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะเข้ารับการฝึกวิชาเหล่าทหารแพทย์ที่ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 8 สัปดาห์ เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ สามารถปฏิบัติงานตามความถนัดและชำนาญในตำแหน่งหน้าที่ของตนได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพบกต่อไป