มทบ.27 ร่วมเปิดงาน “ฉลองครบรอบ 5 ปี ถนนคนเดินสาเกตนคร”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.40 นาฬิกา บริเวณเวทีกลางถนนคนเดินสาเกตนคร ถนนรัชชูปการ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ฉลองครบรอบ 5 ปี ถนนคนเดินสาเกตนคร”ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เพื่อขอบคุณผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ที่ให้การสนับสนุนถนนคนเดินสาเกตนคร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ถนนคนเดินสาเกตนคร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยมีผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน กว่า 500 บูธ ประกอบด้วย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ สินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับคนหนุ่มสาว อาหารพื้นเมือง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ในระดับฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าของกำลังพล ซึ่งใช้เวลาว่างหลังเลิกงานในการมาจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลอย่างยิ่ง