สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด “รับน้องคนสุดท้องเข้ากองทัพเรือ”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0730 พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับน้องทหารใหม่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด แผนกทหารเรือ ผลัดที่ 4/2562 ที่มารายงานตัวเข้ารับราชการ ณ หอประชุม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ในโอกาสนี้ พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวต้อนรับทหารใหม่ พร้อมญาติและชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทหารใหม่ได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ว่ากองทัพ จะดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่าน เสมือนคนในครอบครัว “น้องเล็กคนสุดท้อง” เชื่อมั่นในระบบการฝึกศึกษา การบังคับบัญชา การเลี้ยงดู ระบบสวัสดิการ และความปลอดภัยตลอดห้วงการฝึก และรับราชการทหารในกองทัพ โดยมีทหารใหม่มารายงานตัวครบทุกนาย