ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27สร้างขวัญ กำลังใจ มอบของขวัญวันเกิดให้แก่กำลังพล
วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 0820 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพล ที่เกิดในเดือน มกราคม ซึ่งมีจำนวน 48 นาย พร้อมกันนี้ได้มอบแว่นตาให้กับกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ทุกนาย เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดมา ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดไป