“มทบ.27 บูรณาการร่วมกับ สภ.หัวโทน ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายค้นหาคัดกรองกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติตำบลน้ำคำ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก นิติกร ศิริคำ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 9 นาย บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน ,ฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ , ฝ่ายท้องถิ่นและแกนนำชุมชน ภาคีเครือข่าย ตำบลน้ำคำร่วมกันค้นหาคัดกรองกลุ่มผู้เสพยาเสพติด, ผู้ครอบครองยาเสพติด ตามโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืน พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด ตำบลน้ำคำ ชึ่งเป็น 1 ใน 100 ตำบลทั่วประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยทำการตรวจค้นเป้าหมาย 30 จุด ใน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ผู้เสพ) จำนวน 14 ราย โดยคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดต่อไป
(เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.)