รด.จิตอาสา
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 จัด รด. จิตอาสา จำนวน 30 นาย ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด