รอง ผบ.มทบ.27 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1330 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการประชุมเตรียมการ และประสานงานกับหน่วยงานราชการในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาส เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปิดชมรม ฯ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563