เมื่อ ๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ.มทบ.๒๗ ได้กรุณาเดินทาง มาเป็นประธานในการเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจเยี่ยมการฝึก ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ พื้นที่การฝึก จ.ยโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นศท.เข้ารับการฝึก จำนวน ๘๐ นาย และได้พบปะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร , ชุดครูฝึก พร้อมกับมอบผลไม้ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกภาคสนาม ในการนี้ได้ชมการสาธิตการฝึกแต่ละสถานีดังนี้
๑.ฝึกการปฐมพยาบาลและเวชกรรมเบื้องต้น
๒. การติดต่อสื่อสาร
๓.การดำรงชีพในป่า

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทำการฝึก ณ ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร