“เทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27