มทบ.27 ต้อนรับ รอง มทภ.2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 0900 ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ให้การต้อนรับ พลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการขับเคลื่อนงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน แก่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม โดยมีคณะนายทหาร และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยาย จำนวน 30 คน
ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบนโยบายตามสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 2 ในเรื่องการปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้
1.ดำเนินการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับ ตำรวจและฝ่ายปกครอง อย่างต่อเนื่อง
2. การจัดระเบียบสังคม
3. การปราบปรามการทุจริต และฉ้อโกง ในทุกรูปแบบ
4. การปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน
5. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
6. การป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในห้วงของเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้
ให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรัดกุมเพื่อลดความสูญเสีย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน