วันที่ 27 มี.ค.63 1500-1530 น.
พ.ท.วิเชียร เรืองแสน ผบ.ร.16 พัน.2 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร.16 พัน.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบ และให้แนวทางการเตรียมกำลังและความพร้อมของยุทโธปกรณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุด