เมื่อ 27 มี.ค.63 เวลา 1000 ร.อ.จำลอง เสาใบ รรก.สด.อ.หนองฮี จว.ร.อ.ได้ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ที่จุดตรวจ/จุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID -19 ณ บริเวณหน้า กศน.อ.หนองฮี จว.ร.อ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองฮี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองฮี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองฮี เพื่อตรวจ/แนะนำการปฎิบัติฯ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กับผู้ใช้รถใช้ถนน ตรวจ/แนะนำร้านค้า ร้านขายอาหารในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ทำความสะอาดสำนักงาน จัดที่ล้างมือ และจัดที่นั่งให้ผู้มาติดต่อราชการของหน่วย สด.อ.หนองฮี จว.ร.อ.ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา