เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 นางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ. 27 มอบให้ พ.ท.หญิง สุธาสินี กิ่งเกษ และคณะแม่บ้านฯ ร่วมกับ คุณบรรจง ธนะแพสย์ นายกสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด/ผู้บริหาร รพ.กรุงเทพ-ธนบุรี เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ พลฯสมรักษ์ ฤทธิ์มนตรี ณ เลฃที่ 14 ม.4 บ.โคกไพรี ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งนายไพรสิทธิ์ ฤทธิ์มนตรี บิดาป่วยเป็นโรคประสาท และนางแก้ว ฤทธิ์มนตรี มารดา ป่วยตาบอด โดยได้มอบข้าวสาร, เครื่องอุปโภคบริโภค, ผ้าห่มกันหนาว และเงินสดจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันพี่ชายเป็นผู้ดูแลพ่อกับแม่
แทนระหว่างที่ พลฯ สมรักษ์ ฯ เข้าประจำการ สร้างความปราบปลึ้มใจแก่บิดามารดา และราษฎรใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง