“มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/66”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2566 (ครั้งที่ 1/66) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงเดือนต่อไป
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุน“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”