วันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 1500 – 1530 น.
พ.ท.สุรชาติ อาจหาญ ผบ.ร.16 มอบหมายให้ พ.ต.เอก ศรีษา รอง ผบ.ร.16 พัน 3 เป็นผู้แทน ทำการตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร.16 พัน.3 เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดยโสธร ณ บก.ร.16 พัน 3 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จว.ย.ส.