เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 1700 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ เรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด