เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ เรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด