เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 0930 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และประชุมผ่านระบบ VDO conference ไปยังสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจฯ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดฯ ควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหนะ เพิ่มเติมอีกจำนวน 19 จุด ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอย่างเต็มความสามารถ โดยในการปฏิบัติขั้นที่ 2 สนับสนุน 1 หมวดทหารสารวัตร จำนวน 50 นาย และ เพิ่มเติมอีก 30 นาย รวมเป็น 80 นาย ทั้งนี้ตามที่จังหวัดได้มีคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมอีก 19 จุดนั้น หน่วยจะได้รายงานขออนุมัติจัดกำลังเพิ่มเติมไปยัง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งหน่วยมีหน่วย รพ.ค่ายฯ ซึ่งมีแพทย์และพยาบาล ตลอดจนรถครัวสนาม พร้อมให้การสนับสนุนบริการแก่ประชาชนตามท่ีจังหวัดร้องขออีกด้วย พร้อมทั้งได้มอบคู่มือการปฏิบัติงานของ จนท.ประจำด่านตรวจ ที่ กองทัพบกได้ทำขึ้นให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรร้อยเอ็ด เพื่อนำไปให้ จนท.ใช้ประโยชน์ต่อไป