#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบบ้านให้กับประชาชน ตามโครงการมะบ้าร่วมใจ สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ นายบุญธรรม เหมรา ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านขว้างใหญ่ ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน บ้านเรือนชำรุดไม่สามารถพักอาศัยได้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรแก่กันของคนในสังคม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับอำเภอทุ่งเขาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นายบุญธรรม เหมรา โดยการก่อสร้างเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 22 วัน