“ทหารร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล”
เช้าวันนี้ พันเอกวินัย เจริญศิลป์ และ พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (Kick off) ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ที่ วัดสนามชัย บ้านสนามชัย ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ในขณะเดียวกัน พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองหมู ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้คำแนะนำแก่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในการลงพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (Kick off) พร้อมกันทุกตำบล ในวันนี้ โดยให้นายอำเภอนำทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน หรือรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือนร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนกำลังพลปฏิบัติงานระดับตำบลทั้ง 193 ตำบล
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน