มทบ.27การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพกำลังพลผู้ติดยาเสพติดในค่ายประเสริฐสงคราม (ศูนย์ฟ้าการุณ)
เมื่อวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม ช่วยราชการรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพกำลังพลผู้ติดยาเสพติดในค่ายประเสริฐสงคราม (ศูนย์ฟ้าการุณ) ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด