เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 0900 – 1200 นฝ.นศท.มทบ.27 ใด้จัดการประชุมเรื่องเเผนการฝึกสอน การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ร่วมกับสถานศึกษาวิชาทหาร จำนวน 125 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดย พ.อ. ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ. 27 ใด้ให้เกียรติ เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเเละมอบนโยบาย และข้อสั่งการของ ผบ.ทบ และ ผบ.นรด ให้กับผู้เเทนสถานศึกษา,ผกท.นศท ประจำปีการศึกษา 2563