“ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแผ่นดิน
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแผ่นดิน” บริเวณ ด้านหลังบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 200 ต้น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายทหาร ตามนโยบาย กองทัพภาคที่ 2 และเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน