มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร ขับเคลื่อนนโยบายของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยทหารที่ปลอดยาเสพติด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารยกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 มีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 นาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่องให้ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยทหารที่ปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็น