“มทบ.27 ประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานร่วมในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานวันดินโลก ประจําปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจการจัดวางกำลังพลถวายความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสด็จพระราชดำเนิน บริเวณพื้นที่ทรงงานและสนาม ฮ.พระที่นั่งชั่วคราว เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด