มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 และสิบโทหญิง มทินา แต้สกุล เสมียนศาล อัยการศาล มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและหัวข้อจิตอาสาพระราชทานในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี จิตอาสาพระราชทานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา, องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอจังหาร, องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และ เทศบาลตำบลชัยวารีอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27