มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก เทศบาลตำบลผักแว่น, องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร, องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน
ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 โดย นาย วิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอ เชียงขวัญ เป็นประธานฯ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด,พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้