“มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์