แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา1000 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางเข้าประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำให้พื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ณ หอประชุมคลับเฮาส์ ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วมหารือ และรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำในภาคการเกษตรพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ เพื่อความก้าวหน้าในด้านเกษตรกรรม และก้าวสู่ครัวของโลกในอนาคต