ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญ กำลังใจ มอบรถเข็นเด็กเล็กให้แก่บุตรของกำลังพล “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 0830 น. ที่บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก ให้แก่บุตรของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน