ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 และหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 1200 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,พันตำรวจโทภากร สุขประเสริฐ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ,ปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ ประยูรสิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ท่านเก่าและนายสุนทร ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ท่านใหม่ พร้อม หน.ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งหารือข้อราชการวางแผนเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แบบบูรณาการ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป