จิตอาสาร้อยเอ็ด ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ จิตอาสาพระราชทาน
เช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 ที่วัดบ้านป่าบาก ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ,จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดบ้านป่าบาก แหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และถนนหมายเลข 2045 ช่วงบ้านป่าบาก – บ้านหนองคูขาด ให้สะอาดสวยงาม โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย