ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดและประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ ไม่ว่าเป็นด้านวรรณกรรม มีบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตำนานเรื่องพระแก้วมรกต ทรงริเริ่มให้มีการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่อง โดยทรงตั้งธรรมยุตติวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา เมื่อปีพุทธศักราช 2337 และในด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ในวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ล่วงหน้า 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ ประชาชนชาวไทย จึงได้ถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”