“กกล.รส.จว.ร.อ. บูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ เพื่อตรวจสอบและป้องปราม ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”ตามแผนยุทธการสาเกตนคร
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ผ่านมากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการครู/ครูอัตราจ้าง และ นักเรียน โรงเรียนหัวโทนวิทยา ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและป้องปรามเจ้าหน้าของรัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธการสาเกตนคร ซึ่งจากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน