มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 1300 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์ ที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ในพื้นที่ กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และวางแผนการดำเนินโครงการ โดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อให้มีการขับเคลื่อนโครงการทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด