เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๕๓๐ น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.๒๗ พร้อม พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นผู้แทนเข้าร่วมต้อนรับ นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร.อ. ในการเยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา มาใช้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริง สร้างรายได้ให้กับกำลังพลภายในหน่วย ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข