กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 1030 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ โดย จัดชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ชุดๆละ 9 นาย พร้อม ยุทโธปกรณ์ (รยบ.ปกติขนาดใหญ่FTS) 2 คัน ,รยบ.ปกติขนาดเล็ก 1 คัน และเรือท้องแบน 2 ลำ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที