เมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 ได้ร่วมตั้งโรงทานขนมจีนน้ำยา เนื่องใน
งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28 ปี 2561ของ จว.ร.อ. มีประชาชนที่มาร่วมงาน มารับประทานขนมจีนน้ำยาและห่อกลับบ้าน 500 คน ณ บริเวณรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด
#กินข้าวปุ้นบุญผะเหวดร้อยเอ็ด