“แม่ทัพภาคที่ 2 นำชาวร้อยเอ็ด อิ่มบุญรับต้นเดือนวันพระใหญ่ มาฆบูชา 2561”
บ่ายวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าอริยทรัพย์ ณ วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง จว.ร.อ. เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้อัญเชิญจากศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดวิมลนิวาส และได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้าง 10 เชือก แห่รอบบ้านหนองแก ตำบลเหนือเมือง แล้วนำไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ โดยพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส หลังจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมสารริกธาตุพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ท่ามกลางแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะ รวมทั้งมีการทอดผ้าป่าอริยทรัพย์ งานประเพณีบุญข้าวจี่ย้อนยุค และสอยดาว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบต่อมาของชาวอีสาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ ๒๗