มทบ.27 ส่งทหารใหม่ ผลัด 2/63 จากการเรียกเกณฑ์ ช่วย มทบ.16 และ มทบ.17
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 1600 นาฬิกา ณ บริเวณ กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) เป็นผู้แทนในการส่งตัวทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัด 2 จากการเรียกเกณฑ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ ช่วย มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี จำนวน 140 นาย และ มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 64 นาย รวมทั้งสิ้น 204 นาย
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) กล่าวกับทหารใหม่ เรื่อง สิทธิต่างๆที่จะได้รับ เช่น เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน ตลอดจนสิทธิในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อคัดกรองทหารใหม่และญาติ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้รับประทานก่อนเดินทางออกจากหน่วย
ต่อจากนั้น เวลา 1800 น. น้องทหารใหม่ได้เดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ เพื่อไปรายงานตัวเข้าหน่วยต้นสังกัดต่อไป