หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
การฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 มีจำนวนยอด 178 นาย จาก 56 สถานศึกษา มีรายละเอียดการฝึกประจำวัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

เวลา 0800-1200 น.ดำเนินการรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3 หญิง จากสถานศึกษาที่สังกัดจังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่ ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกได้และตรวจ ผู้ทีมีอาการไข้สูงซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จำนวน 4 นาย
เวลา 1200-1300 น. นศท.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1300-1700 น. ดำเนินการเข้าแนวยิงทำการซักซ้อมท่ายิง และ ดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริงขนาด 5.56 มม. ณ สนามยิงปืน ร. 16 พัน 1
เวลา 1700 – 1800 น. นศท.รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 – 1900 น. เวลาส่วนตัว นศท. ดำเนินการอาบน้ำ จัดเต็นท์นอน
เวลา 1900 – 2030 น. อบรมโครงการ รด.จิตสีขาว

📍 ดำเนินการฝึก ณ สนามฝึกภาคสนาม ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด