ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ลงแขกดำนาในพื้นที่แปลงสาธิตของโครงการ ฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลของหน่วย ลงแขกดำนาในพื้นที่แปลงสาธิตของโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน จนงานแล้วเสร็จ ในการนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ พืชผักริมรั้วกินได้ในคันนาทองคำ เช่น ต้นแค ข่า ตะไคร้ อีกด้วย