วันที่ 17 มีนาคม 2561
เวลา 09 30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสา ราชองครักษ์เวร CAT 904) พร้อมด้วย พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27(จิตอาสา ราชองครักษ์เวร CAT 904)
นำกำลังพล พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง จำนวน 250 คน
ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ คลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาลำห้วยเหนือ ให้มีความสะอาดสวยงาม และใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
ซึ่งการกำจัดผักตบชวาในวันนี้ มณฑลทหารบกที่27 ได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล และประชาชนรอบค่ายประเสริฐสงครามต่อไป