“ มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 “
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.ที่ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 แนะนำผู้บังคับบัญชาและประดับเครื่องหมายนายพวก ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่ครูทหารใหม่ โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 มีจำนวนยอดทหารใหม่เข้ากองประจำการ จำนวน 153 นาย มีห้วงระยะเวลาการฝึกหลักสูตรเบื้องต้น 6 สัปดาห์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการฝึกเบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารใหม่ทุกเหล่าทัพของกองทัพบก จุดประสงค์การฝึกก็เพื่อปรับสภาพจิตใจและร่างกายของทหารใหม่ โดยจะต้องยึดถือและปฏิบัติ ตามแบบธรรมเนียมของทหาร การปฏิบัติตัวแบบ New Normal และปลูกฝังให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมีจิตใจเป็นจิตอาสา รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซึ่งในพิธีเปิดการฝึกฯ ประธาน ฯได้มอบธงประจำหน่วยฝึก ฯ แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้นได้กล่าวให้โอวาท โดยเน้นย้ำไม่ให้ทหารใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแนะนำสิทธิต่างๆที่ได้รับจากทางราชการ เช่น เงินเดือนเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และการรักษาพยาบาล ,การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งสามารถเข้ารับการศึกษากับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หน่วยจัดให้และสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการจะศึกษาต่อ ก็สามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้ โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง การจัดการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
ส่วนผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประพฤติดี ก็สามารถสมัครสอบเข้า เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ หากมีผลการเรียนดี ขณะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปด้วย