ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562
รเมื่อ 29 มกราคม 2563 เวลา 0830 นาฬิกา ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 13 ทุน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษาจากกองทัพบก ทุนละ10,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา ว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน การที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีความประพฤติเรียบร้อย ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปและขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาให้มากที่สุด”